Produkter 

Langtidsholdbare og kundetilpassede løsninger indenfor brand- og personsikkerhed

S i k k e r h e d s A l l i a n c e n


Med undgangspunkt i jeres behov tilbyder vi løsninger tilpasset jer.


Vores koncept er udviklet i samarbejde med almene boligselskaber, forsikringsbranchen, danske brandvæsner

og førende udbydere indenfor aktiv og passiv brandsikring.


Vores produkter omfatter langtidsholdbare kvalitets røgalarmer, komfurvagter, branddøre, brandslukkere, brandsektionsvægge, brandkamserstatninger, brandtætninger, brandtilsyn, vejlednings- og informationsmaterialer,

beredskabsplaner, egenkontrolsystemer, kurser, instrukser, skiltning og førstehjælpsudstyr m.m. 


Vi tilbyder

Tryk på ikon yderligere om vores produkter

Førstehjælpsudstyr 

Vejledning & information 

Røgalarmer

Brandslukningudstyr

Kurser

Beredskabsplaner, egenkontrolsystemer

& vejledning

Komfurvagter

Instrukser & skiltning