Beredskabsplaner,

egenkontrolsystemer,

vejledninger, dokumentation & dokumenthåndtering


Online modulopbygget platform om brand og personsikkerhed.Systemet tilpasses behovene i de enkelte boligselskaber. I sikres rette viden og handlemuligheder indenfor brand- og personsikkerhed.


I får online adgang til viden om brandsikkerhed, regler og krav hertil, samtidigt med at i kan udvikle, implementere og vedligeholde Jeres beredskabsplaner og egenkontrolsystemer online.


Platformen kan opbygges, så den passer til direktioner, bestyrelser, medarbejdere og diverse bygningstyper. En platform som kan anvendes i samarbejde med myndigheder, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere mfl.


Med en online beredskabspolitik er I klar til forebyggelse og handling.


Færre brande, mindre skader, hurtigst tilbagevenden til normal drift og dokumentation til myndigheder, forsikringsselskaber m.fl.

Vi tilbyder

Klik på ikon for yderligere information

Beredskabsplaner

Egenkontrolsystemer,vejledninger, dokumentation & dokumenthåndtering