En handlingsorienteret, let tilgængelig og overskuelig beredskabsplan tilpasset de enkelte boligafdelinger.

Høj brugervenlighed, informativ og operativ i alle situationer - alt samlet i én app. .

Beredskabsplaner

Hurtig handling,

klare retningslinker og instrukser

for medarbejdere, bestyrelser og eksterne parter sikrer hurtig og

effektiv handling. 


Optimerer skadehåndtering, minimering af skader, styr på genhusninger og hjælp til beboere.

Vi tilbyder via app'en


 • Action cards

 • Instrukser (brand, vand, skybrud, storm, miljøuheld, personulykke m.m.)

 • Kriseorientering

 • Handlemønstre

 • Håndtering af brand og redning.

 • Håndtering af politi

 • Håndtering af beboere

 • Håndtering af medarbejdere

 • Håndtering af skadeservice

 • Genhusning af beboer

 • Fraflytnings-, telefon- og håndværkerlister 

 • Liste over tømte kælderrum

 • Udvikles i samarbejde med forsikrings- og skadeservicebranchen og lokale brandvæsner m.fl.

 • Overblik

 • Etc.