Vejledninger og egenkontrol om


 • Brandsikkerhed i boligafdelinger
 • Brandsikkerhed i boliger
 • Vejledninger og BR18
 • Vejledninger og DKV
 • Brandslukningsmateriel
 • Aktiv og passiv brandsikring
 • Vejledninger om varmt arbejde
 • Legepladssikkerhed (kan udvides)
 • Stigeeftersyn (kan udvides)
 • Værktøjseftersyn (kan udvides) 
 • M.m.


Rapport- og dokumenthåndtering om 


 • Egenkontrolsystemer af aktiv og passiv brandikkerhed m.m.
 • Rapport og dokumentering af brandtilsyn via ekstern parter
 • Inspektioner
 • Serviceaftaler
 • Rapporter
 • Dokumentering og registrering af forebyggende tiltag
 • Scanning via QR-koder
 • M.m. 

Mulighed for intern og ekstern dokumentation om forebyggende tiltag indenfor sikring og sikkerhed. 


Dokumentation kan tilpasses ledelse, bestyrelse, forsikringsselskab, -mægler og myndigheder m.fl.

Egenkontrolsystemer, vejledninger, dokumentation & dokumenthåndtering


Med Sikkerhedsalliancens digitale egenkontrol kan I hurtigt og nemt udføre eftersyn, tilsyn, rapportering, arkivering og dokumentering i ét og samme system.

I sikres samtidig adgang til viden om brandsikkerhed og regler for disse, krav til DKV (drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner) m.m.

- alt via én app