Branddøre og -sektioner


Af hensyn til en bygnings brandsikkerhed er det af største vigtighed, at bygningens lodrette og vandrette brandsektionsopdelinger til enhver tid er uden fejl og mangler. Er der udført rør- og kabelgennemføringer i brandsektionsvægge, er det af største vigtighed at de brandtætnes med godkendte løsninger. Udføres disse ikke korrekt vil brand og røg sprede sig i bygningen. 


På samme vis er det af største vigtighed at branddøre er uden fejl og mangler, og at de er fuldt funktionsdygtige. Holdes branddøre åbne eller slutter de ikke tæt til karm og fals, vil en brand hurtigt kunne sprede sig i bygningen. 


Desværre ses det ofte, at fejl og mangler i ovennævte medfører omfattende brande til fare for beboere og med risiko for omfattende bygningsskader. 


Vi tilbyder


  • Testede og godkendte flammehæmmende døre

  • Testede og godkendte branddøre BD30 og BD60

  • Testede og godkendte branddøre BS30 og BS60

  • Opsætning og renovering af brandkamme

  • Opsætning og renovering af brandkamserstatninger

  • Optæsning og renovering af brandsektionsvægge


Nævnte udføres i samarbejde med markedets førende leverendør (Scandy Supply).