Brandslukningsudstyr

Alle vores håndslukkere er certificeret

og godkendt i henhold til 


EN3-DS2320


Brande i beboelsesejendomme skyldes typisk

påsatte brande, elbrande, brande i køretøjer,

maskiner og via varmt arbejde.


En stor brand starter som en lille brand. 


Opdages branden i tide, kan den i mange

tilfælde slukkes af beboere eller personale. 


Er der tale om varmt arbejde, diftmæssige- og

tekniske forskrifter er der særlige krav til dit

brandslukningsudtyr.

Skumslukkere


Slukker effektivt brande i væsker som benzin og olie.

Kan også bruges ved klasse A brande (træ, papir, tekstiler). 


_____________________________Vi tilbyder disse i 6L og 9L, så det kan tilpasses jeres behov. 


Klik på ikon for yderligere information 

Kulsure- og CO2-slukkere


En CO2 slukker er ideel til slukning af brande i eludstyr. Den fortrænger ilten og har dermed en meget ren slukning.


_____________________________Vi tilbyder slukkere i str. 2 kg og 5 kg, så det kan tilpasses jeres behov. 


Vandslukker


Et fint supplement til pulver-, skum- og kulsyreslukkere.


_____________________________Vi tilbyder denne i 9 L. 


Pulverslukkere


Kan slukke brande i faste organiske materialer (træ, papir, tekstiler), brande i væsker (benzin diesel samt i gas.

ABC pulveret har en særdeles høj slukningskapacitet, selv når du bruger små mængder.


_____________________________Vi tilbyder slukkere i str. 2 kg, 6 kg og 12 kg, så det kan tilpasses jeres behov. Brandtæpper 


Et godt alternativ til en slukkespray til at slukke brande i senge, møbler, tøj eller på komfuret.


_____________________________Vi tilbyder disse i to forskellige størrelser. 

Slukkespray 


Nem at opbevare og lige ved hånden. Lille og handy ildslukker til slukning af brande i væsker,

el op til 1000 volt, faste materialer, gryder og pander.


_____________________________Vi tilbyder denne i én praktisk størrelse.  

Service og tilsyn  


Brandmatereiel skal til enhver tid leve op til gældende myndigheds og forsikringskrav, have den rette placering og være fuldt funktionsdygtigt.

Service udføres i henhold til gældende regler DS2320 m.m. 


_____________________________Vi tilbyder de påkrævede årlige service og tilsyn, samt de påkrævede trykprøvninger

hvert 5 og 10 år. Ved det årlige tilsyn kan vi tillige tilse og servicere førstehjælpsudstyr,

sikkerhedsskiltning, branddøre og brandinstrukser og udføre brandtætninger.