Service og tilsyn

Brandmatereiel skal til enhver tid leve op til gældende krav, have den rette placering og være fuldt funktionsdygtigt.


SAT01


Vi tilbyder de påkrævede årlige service og tilsyn,

samt de påkrævede trykprøvninger hvert 5 og 10 år.

Ved det årlige tilsyn kan vi tillige tilse og servicere førstehjælpsudstyr, sikkerhedsskiltning, branddøre og brandinstrukser og udføre brandtætninger.