Service, vedligeholdelse

& genopfyldning 

For at opretholde og bevare den optimale sikkerhed for jer, tilbyder vi service, vedligeholdelse og genopfyldning af førstehjælpsudstyr.  


Bevar altid den bedste personsikkerhed. 


Vi tilbyder


  • At I lever op til gældende krav fra Arbejdstilsynet

  • At det rette udstyr altid er til stede

  • At tage en løbede snak med medarbejdere om personsikkerhed

  • At sikre at I altid har den rette viden

  • At holde jer opdateret om nye muligheder


Vi sørger for, at I føler jer trygge.