Gasalarmer


Udslip af gas i boliger er heldigvis en sjælden men en særdeles farlig hændelse, dels via indånding samt at der er risiko for brand og eksplosion.  


Gasalarmer anbefales i boliger med gaskomfurer og varme via naturgas, i campingvogne, både, mobilhomes og øvrige rum hvor der forefindes gas. 


Ved udslip af bygas, naturgas og flaskegas aktiveres gasalarmen og du kan nå at reagere i tide. 

SA005c

Fast elnet 220-240V


1 års nødstrømsbatteri


Stand alone 


Holdbarhed 5 år


Garanti 5 år


Alarmsignal 85db


CE-BS-EN50194-1:2009


Licensnummer KM642335


Stand alone 


Garanti 5 år 


Alarmsignal 85db


CE-BS-EN50194-1:2009


Licensnummer KM642335