Brandsikkerhed 

Vi uddanner indenfor flere sikkerhedsområder. 


Der undervises i brand- og personsikkerhed indenfor bygningsreglement, driftmæssige foreskrifter, gældende lovgivning, beredskabsplaner, drift og vedligeholdelse af ABA og ABDL, samt varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse. 


Se nedenfor hvilke uddannelser vi tilbyder. 


Alle uddannelser tilpasses jeres behov. 

Uddannelser

Varmt arbejde 

Drift og vedligeholdelse af ABDL

Brandsikkerhed i

boligafdelinger 

Elementær 

brandbekæmpelse

Driftmæssige 

forskrifter