Drift og vedligeholdelse af ABDL

Er du ansvarlig for boligafdelinger og bygninger hørende under de driftsmæssige forskrifter, er der særlige regler og krav, som du skal være opmærksom på i henhold til drift og vedligehold af ABDL (Automatiske brand-dør-luknings-anlæg).

 

Som driftsansvarlig er man pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er fuldt funktionsdygtigt, samt at konstaterede fejl og mangler omgående udbedres. Uddannelsen i drift og vedligehold for ABDL-anlæg, giver dig de fornødne kompetencer til at varetage det daglige ansvar.

Indhold Varighed 2 timer 


  • Ansvar hos anlægsejer, drift- og vedligeholdelsesansvarlig i henhold til de driftsmæssige forskrifter  

  • Gældende lovgivning

  • Sikkerhedsmæssige aspekter

  • Kontrol af anlæg

  • Vedligehold af anlæg

  • Sammenhæng med ABA-anlæg m.m.

 

 


 

Det anbefales, at flere medarbejdere har et sådant kurser,

da det er af største vigtighed af hensyn til personsikkerhed, sikring af bygninger og værdier,

at man kender til drift og vedligehold af bygningens ABDL-anlæg.

 

Uddannelsen giver deltagerne indsigt i et ABDL-anlægs funktion og betjening samt viden omkring det ansvar,

der påhviler bygningens ejer, evt. lejer og den driftsansvarlige person.