Driftmæssige forskrifter

Er du ansvarlig for boligafdelinger med bygninger hørende under de driftsmæssige forskrifter, er der særlige regler, krav

og lovgivning i henhold til brandsikkerhed, som du skal kende og leve op til.

 

Bygninger hørende under de driftsmæssige forskrifter i den almene boligafdelinger, vil typisk være plejecentre, bosteder, daginstitutioner, butikker m.m.


Det er særdeles vigtigt, at såvel ejer som lejer af de nævnte kategorier, har fuldt kendskab til gældende regler i henhold til de driftsmæssige forskrifter. Kun sådan kan alvorlige fejl og mangler undgås.

Indhold for kusister Varighed 3 timer

 

  • Regler for ejer, lejer og bruger af bygning

  • Instruktion af personale

  • Flugt, brand og redningsveje

  • Brandslukningsmateriel

  • Flugtvejsbelysning

  • Varslingsanlæg

  • Branddøre 

  • Alarmering

  • Ordensregler

  • Driftsjournal

  • Inventar og udsmykning

  • Orienteringsplaner

  • Brandsikringsanlæg

  • m.m.


Det anbefales, at flere medarbejdere, samt lejere og brugere af de respektive bygninger har et sådant kursus.

Det er af største vigtighed af hensyn til personsikkerhed, sikring af bygninger og værdier m.m.

 

Uddannelsen giver deltagerne indsigt i de driftsmæssige forskrifter og det ansvar,

der påhviler bygningens ejer, lejer og bruger og ikke mindst den driftsansvarlige person.