Elementær brandbekæmpelse

Store brande starter som små brande.


Dette kombineret med at en brand kan udvikle sig hurtigt og eksplosivt,

hvormed branden kan medføre store skader på bygninger og materialer m.m.

 

En hurtigt og korrekt indsats med det rigtige brandslukningsudstyr, er derfor af største vigtighed.

Kun sådan kan vi mindske omfanget af brande og undgå at de spreder sig.

Indhold for kusister Varighed 3 timer

 

  • Typer af brandslukningsudstyr, håndsildsslukkere med pulver, vand, kulsure-CO2 og skum. Vandfyldte slangevinder, slukkesprays, brandtæpper og branddaskere. Hvor og hvordan bruges de forskellige typer

 

  • Regler for service og vedligehold i henhold til EN3-DS230 for håndsildslukkere og DS/671-1 for vandfyldte slangevinder

 

  • Teori om brandtrekanten, hvordan opstår brande og hvordan spreder brande sig

  • Gode råd om forholdsregler og forebyggelse, samt korrekt alarmering og dialog med alarmcentral (112)

 

  • Praktik, øvelser i slukning af brande med brandtæpper, slukkesprays og håndildslukkere

 Det anbefales, at alle medarbejdere i boligafdelingen har et sådant kursus


Undervisningen foretages i henhold til gældende retningslinjer fra Beredskabsstyrelsen.  

Vores undervisere er erfarne indsatsledere og brandinspektører,

som er uddannet i henhold til gældende regler fra Beredskabsstyrelsen.