Varmt arbejde 

Der opstår hvert år mange brande, som er forårsaget af arbejde med tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde. De brande kan forebygges med den rette viden og de rette tiltag.

 

På kurset lærer I at planlægge og at udføre varmt arbejde forsvarligt og i henhold til gældende regler. Kurset er målrettet viceværter, ejendomsmestre med flere som arbejder med ukrudtsbrænding, varme og gnistproducerende værktøj.

Indhold for kusister

 

  • Får uddannelsesbevis og varmt arbejde certifikat der gælder i 5 år og er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor det er et krav for at udføre varmt arbejde.

 

  • Kan vurdere sikkerhedsforanstaltninger, mulige brandfarer ved udførelse af arbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og som kan medføre brand på arbejdsstedet.

 

  • Kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx skærebrænder, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol og med ukrudtsbrændning.

 

  • Kan træffe de nødvendige foranstaltninger før og under arbejdets udførelse og foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

 

  • Kan udføre de brandtekniske regler, som gælder ved arbejdes afslutning.

 

  • Kan udføre brandslukning på arbejdspladsen ved hjælp af medfølgende kurser i elementær brandbekæmpelse, bestående af teori og praktiske øvelser i brandbekæmpelse.

 

  • Kurset afholdes lokalt hos boligselskabet med individuelle råd og vejledning.