Førstehjælp

En ulykke kan ramme såvel beboere som medarbejdere. Med den rette indsats kan i hurtigt hjælpe.


Førstehjælpsuddannelse er de første og vigtigste elementer til, at kunne hjælpe andre.

Der uddannes i henhold til gældende retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.


Vores undervisere er erfarne brandinspektører, paramedicinere og indsatsledere.  Du kan sammensætte kurser efter jeres behov

Klik for at se hvad kurserne indebærer: Tilvalgskurser: