Basis 4-timer

FØRSTEHJÆLP

Kurset giver dig de grundlæggende og livreddende færdigheder indenfor førstehjælp.

Du lærer at handle hurtigt, effektivt ved hjertestop og give hjerte-lunge-redning (H-L-R), samtidig lærer du at anvende en AED-Hjertestarter.


Du lærer også at gå systematisk til værks ved livstruende situationer og hvordan du bevarer roen, når du ringer 112.Kursusindhold


  • Førstehjælpens fire hovedpunkter
  • A-B-C metoden
  • Førstehjælp til bevidstløse med og uden vejrtrækning
  • Hjerte-lunge-redning
  • Brug af AED/Hjertestarter
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
  • Lejring af bevidstløse og alarmering (Stabilt sideleje)Kurset har en varighed 4 timer og der kan deltage op 16 kursister pr. hold.

Det anbefales, at alle medarbejdere uddannes og at kurset vedligeholdes i henhold til gældende regler.


Undervisningen foretages i henhold til gældende retningslinjer fra dansk

førstehjælpsråd og består af teori, praktiske øvelser med dukker,

førstehjælpsudstyr, folier, hjertestartere m.m.

 

Kompendier består af håndbog om førstehjælp og kursusbevis.

Alle vore undervisere er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og er

erfarne indsatsledere, paramedicinere m.m. fra danske beredskaber.