Opdatering

FØRSTEHJÆLP

Uddannelser der opdaterer og vedligeholder allerede indlærte kompetencer. Det er kun muligt at opdatere basisuddannelser.

 

Uddannelserne skal gennemføres såfremt, at man ønsker at beholde kompetence for gennemført basisuddannelse.

Det er vigtigt at notere sig, at uddannelsen skal gennemføres maksimalt 24 måneder efter basisuddannelsen.   

Førstehjælp ved hjertestop opdatering

Kurset har en varighed på 3 timer

 

  • Opdaterer og repeterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop
  • Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpskurser


Førstehjælp livreddende opdateringsuddannelse

Kurset har en varighed på 3 timer  • Opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen i førstehjælp ved ulykker
  • Tillige opdateres og suppleres kompetencer indenfor livreddende førstehjælpstiltag eksempelvis
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftveje
  • Livstruende blødninger
  • Livstruende forbrændingerUndervisningen foretages i henhold til gældende retningslinjer fra dansk

førstehjælpsråd og består af teori, praktiske øvelser med dukker,

førstehjælpsudstyr, folier, hjertestartere m.m.

 

Alle deltagere modtager actioncard, håndbog om førstehjælp og bevis fra dansk førstehjælpsråd.

Vores undervisere er erfarne indsatsledere og brandinspektører fra danske beredskaber.