Tilvalgskurser

FØRSTEHJÆLP

Der uddannes i specifikke førstehjælpsemner.


Uddannelserne supplerer og udvider viden i henhold til basisuddannelserne, hvormed medarbejderne får flere kompetencer i indenfor førstehjælp.  Deltagelse på tilvalgskurserne kræver som udgangspunkt, at en eller flere basisuddannelser er gennemført.

Førstehjælp ved blødninger Varighed 1,5 time


  • Sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger


Førstehjælp ved kemiske påvirkninger Varighed 0,5 time


  • Sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger, indre og ydre ætsninger

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, inkl. hovedskader Varighed 1,5 time


  • Sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led og muskelskader, samt ved skader på hovedet.


 

Førstehjælp ved sygdomme Varighed 1,5 time


  • Sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand,
    smerter i bryst eller bughulen samt ved vejrtrækningsbesvær.


Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 1 time


  • Sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

 Undervisningen foretages i henhold til gældende retningslinjer fra dansk førstehjælpsråd består af teori,

praktiske øvelser med dukker, førstehjælpsudstyr, folier, hjertestartere m.m.  

 

Alle deltagere modtager actioncard, håndbog om førstehjælp og bevis fra dansk førstehjælpsråd.

Alle vores undervisere er erfarne indsatsledere og brandinspektører fra danske beredskaber.