Krisehjælp og konflikthåndtering

Når i udsættes for ulykke og voldsomme hændelser såsom personulykker, trusler, samt omfattende skader, brand og skybrud, kan dette medføre psykiske og traumatiske reaktioner. 


Via kurserne lærer I at håndtere og tage hånd om kollegaer og beboere i svære situtationer. 


En ulykke komme sjældent alene.Kurser

Klik på ikon for yderligere information

Krisehjælp

Konklikthåndtering 

Alle kurser er udarbejdet af Stine Arrenshøj. 

Stine underviser boligselskaber, beredskaber, kommuner m.fl. i krise- og konflikthåndtering. 

Stine har mange års erfaring som indsatsleder og brandinspektør i Danske Brandvæsner.