Konflikthåndtering 

Konflikter kan forekomme i boligselskaber og kan medføre stor belastning hos medarbejdere og beboere. Sættes der ind i tide med behjælpelighed, forståelse og løsningsforslag for de berørte, kan tidskrævende belastninger af øvrige beboere og medarbejdere undgås.


Formålet med konfliktmægling er at hjælpe parterne med at undersøge mulighederne for det fremtidige samarbejde og at forstå de involverede parter.


En låst konflikt er en af de mest drænende situationer,

som mennesker kan befinde sig og kan medføre stress og angst.


I mange tilfælde kan konflikten løses, hvis parterne får hjælp til at skabe et overblik over situationen og mulighed for at forstå den fra modpartens side. Konfliktmægling er derfor et vigtigt værktøj til konfliktløsning.

Indhold Varighed 6 timer


  • Få indsigt i konflikten

  • Hvordan får parterne lov til at fortælle deres oplevelse af konflikten

  • Hvordan får parterne større forståelse for hinanden

  • Hvordan når parterne til en aftale, der peger fremad, som alle er tilfredse med og der giver ro i sjælen

  • Hvordan mindskes de arbejdsmæssige resurser det koster via klager mv.

 

 

Kurset gennemføres af Stine Arenshøj, som er uddannet mægler og arbejder som konfliktmægler for Rigspolitiet,

med et stort indblik i mæglinger i nabostridigheder.


Alle undersøgelser peger på, at en hurtig indsats kan

være afgørende i forhold til den videre proces hos den enkelte.