Krisehjælp 

Utryghed blandt beboere og medarbejdere kan nemt opstå i tilfælde af brand, vold, indbrud og trusler omkring et boligområde.

 

Boligselskabet kan selv gøre meget for at tage hånd om beboerne og medarbejdere, så der undgås uro og utryghed.

 

Når der tages hånd om de ramte øges trygheden, uro minimeres og afklares når de berørte føler sig mødt, hørt og taget hånd om. På dette kursus lærer du, at håndtere personer der har været ude for en voldsom hændelse.

Indhold Varighed 6 timer


  • Kendskab til grundlæggende krisepsykologi

  • At skabe overblik over hændelsen

  • At briefe beboerne og kollegaer, afdramatisere situtaionen og skabe tryghed 

  • At kategorisere de enkelte involverede i hændelsen og vurdere deres behov for støtte

  • Lave krisesamtaler for individuelle og grupper

  • Henvisningsmuligheder til beboerne og medarbejdere

 

 

Der undervises i TRiM, der er en international evidensbaseret metode til at håndtere

og forebygge uhensigtsmæssige psykiske reaktioner hos personer, der har været udsat for en voldsom hændelse.


Alle undersøgelser peger på, at en hurtig indsats kan

være afgørende i forhold til den videre proces hos den enkelte.