Køkkenbrande er den hyppigste brandårsag, de udgør mere end 25% af boligbrande.


Typisk pga. glemte gryder og pander som ophedes og hurtigt kan medføre en farlig og uoverskuelig brand.

Den mest enkle metode for brandsikkerhed i køkkener


Med en Safera komfurvagt kan man enkelt og effektivt forebygge brande i køkkener. Systemet består af to dele, en varme- og bevægelsessensor og et afbryderrelæ, som forbindes trådløst med hinanden.


Sådan fungerer en Safera komfurvagt;


Ved brug af komfuret overvåger komfurvagtens sensor, om der er bevægelser foran komfuret, og om der er farlige temperaturstigninger.


I farlige situationer udsender komfurvagten alarmsignaler på 65 DB og rødt blinkende lys i 15 sekunder:


1) I tilfælde heraf skal man blot gå ud til komfuret og trykke på knappen på højre side af sensoren/komfuralarmen, hvormed madlavningen kan fortsættes på normal vis.


2) Foretager man sig ikke noget afbrydes strømmen automatisk til komfur og ovn via komfurvagtens afbryderrelæ og en eventuel brand undgås.


3) Komfur og ovn aktiveres nemt igen. Tryk blot knappen ind på højre side af sensoren/komfuralarmen. Komfur og ovn kan hermed genstartes.


4) Mulighed for fjernbetjening til handicappede.  


Har et komfur været i brug i mere end 3 timer eller en ovn i mere end 5 timer, uden at nogen bruger det afbrydes strømmen via afbryderrelæet.


Et komfur kan tages midlertidigt ud af brug ved at nedtage sensoren, som let kan genmonteres på magnetpladen. En ideel måde at sikre sig mod brand i børnefamilier og hos borgere med kognitive og fysiske sygdomme.


Safera komfurvagt overvåger og registrerer data om, hvor der er varslet farlige situationer, hvor ofte komfuret er blevet afbrudt mv. Alle data kan aflæses og bruges i det forebyggende arbejde.


Sensor/komfuralarm har en batterilevetid op til 5 år. Ved lavt batteri udsendes løbende advarselssignaler i op til 2 uger.

Safera komfurvagt produceres i henhold til den gældende EN60.615. standard. 


Teknisk funktion

Installation

Introduktion

Art. No. SAK02

 


Safera Airis