Varmealarmer


Brande i køkkener er blandt de hyppigste årsager til boligbrande. I etageboliger udgør de 56% af opståede brande

og i enfamilieshuse udgør de 16%.


Varmealarmer er velegnede til forebyggelse af køkkenbrande, da de alarmerer på varmeudvikling og ikke på røg,

mados og damp fra almindelig madlavning.


Det skal dog understreges, at varmealarmer er et supplement til røgalarmer og aldrig må erstatte røgalarmer. 

Stand alone model og trådløs serieforbundet model der kan tilsluttes røgalarmer, gasalarmer, kuliltealarmer, specialalarmer til hørehæmmede og fjernbetjening til bevægelseshæmmede

SA002d

10 års batteri 


10 års garanti


Thermisk sensor


Alarmerer ved 56 grader


Alarmsignal 85db


Enkel installation med 3M tape


Let at betjene via stor test stop knap


CE


EN-BS5446-2:2003


Kan trådløs forbindes med røg-, kulilte- og gasalarmer, samt alarmer for hørehæmmede

og fjernbetjening


Findes også som stand-alone

SA002e

Fast elnet


10 års nødstrømsgaranti


10 års garanti 


Thermisk sensor


Alarmerer ved 56 grader


Alarmsignal 85db


Let at betjene via stor test stop knap


CE


EN-BS5446-2:2003


Kan trådløs forbindes med røg-, kulilte- og gasalarmer, samt alarmer for hørehæmmede

og fjernbetjening


Findes også som stand-alone

10 års batteri 


5 års garanti


Thermisk sensor


Stand alone og serieforbundet


Alarmerer ved 56 grader


Alarmsignal 85db


Enkel installation med 3M tape


Let at betjene via stor test stop knap


Mulighed for sammenkobling med røgalarmer


Fjernovervågning via app


CE


EN-BS5446-2:2003


SA004c/d